Det kan kännas trögt och motigt, men du är på rätt väg.