Släng bort allt det negativa som du går och bär på, låt det inte påverka dig negativt mer, bestäm dig för att rensa bort och eventuellt använda som kunskap, tex för att hjälpa andra ❤️